รายละเอียด Skip Beat 2,476
Skip Beat

สถานะ :
Complete
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Nakamura Yoshiki
ผู้แต่ง :
Nakamura Yoshiki

Rating :
เฉลี่ย 5/5 จากทั้งหมดการโหวต 1 โหวต

เล่าเรื่อง :
It is the story of Kyoko Mogami (最上 キョーコ Mogami Kyōko) a 16-year-old girl who discovers that her childhood friend and romantic goal, Sho Fuwa, only keeps her around to act as a maid and earn his living expenses, as he works his way to become the top pop idol in Japan. Furious and heart broken, she vows to get revenge by beating him in show business. - See more at: http://mangakoi.com/manga/skip_beat#sthash.x7RLMj0I.dpuf

ตอนใหม่ๆของ Skip Beat
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 131 ตอนที่ 131 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 934
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 130 ตอนที่ 130 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 576
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 129 ตอนที่ 129 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 338
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 128 ตอนที่ 128 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 372
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 127 ตอนที่ 127 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 659
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 126 ตอนที่ 126 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 430
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 125 ตอนที่ 125 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 654
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 124 ตอนที่ 124 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 644
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 123 ตอนที่ 123 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 421
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 122 ตอนที่ 122 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 405
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 121 ตอนที่ 121 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 627
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 120 ตอนที่ 120 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 408
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 119 ตอนที่ 119 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 421
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 118 ตอนที่ 118 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 325
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 117 ตอนที่ 117 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 340
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 116 ตอนที่ 116 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 374
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 115 ตอนที่ 115 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 744
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 114 ตอนที่ 114 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 515
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 113 ตอนที่ 113 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 702
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 112 ตอนที่ 112 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 442
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 111 ตอนที่ 111 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 632
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 110 ตอนที่ 110 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 475
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 109 ตอนที่ 109 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 590
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 108 ตอนที่ 108 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 619
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 107 ตอนที่ 107 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 776
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 106 ตอนที่ 106 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 453
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 105 ตอนที่ 105 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 652
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 104 ตอนที่ 104 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 772
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 103 ตอนที่ 103 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 576
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 102 ตอนที่ 102 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 494
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 101 ตอนที่ 101 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 609
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 100 ตอนที่ 100 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 802
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 99 ตอนที่ 99 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 495
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 98 ตอนที่ 98 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 895
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 97 ตอนที่ 97 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 644
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 96 ตอนที่ 96 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 1,001
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 95 ตอนที่ 95 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 891
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 94 ตอนที่ 94 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 624
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 93 ตอนที่ 93 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 440
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 92 ตอนที่ 92 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 469
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 91 ตอนที่ 91 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 392
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 90 ตอนที่ 90 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 712
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 89 ตอนที่ 89 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 427
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 88 ตอนที่ 88 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 440
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 87 ตอนที่ 87 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 471
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 86 ตอนที่ 86 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 661
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 85 ตอนที่ 85 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 585
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 84 ตอนที่ 84 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 690
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 83 ตอนที่ 83 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 733
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 82 ตอนที่ 82 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 721
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 81 ตอนที่ 81 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 798
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 80 ตอนที่ 80 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 489
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 79 ตอนที่ 79 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 582
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 78 ตอนที่ 78 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 695
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 77 ตอนที่ 77 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 795
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 76 ตอนที่ 76 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 1,086
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 75 ตอนที่ 75 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 748
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 74 ตอนที่ 74 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 595
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 73 ตอนที่ 73 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 608
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 72 ตอนที่ 72 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 642
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 71 ตอนที่ 71 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 463
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 70 ตอนที่ 70 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 622
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 69 ตอนที่ 69 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 649
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 68 ตอนที่ 68 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 537
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 67 ตอนที่ 67 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 403
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 66 ตอนที่ 66 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 628
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 65 ตอนที่ 65 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 626
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 64 ตอนที่ 64 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 545
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 63 ตอนที่ 63 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 472
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 62 ตอนที่ 62 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 406
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 61 ตอนที่ 61 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 313
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 60 ตอนที่ 60 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 343
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 59 ตอนที่ 59 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 471
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 58 ตอนที่ 58 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 422
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 57 ตอนที่ 57 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 701
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 56 ตอนที่ 56 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 444
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 55 ตอนที่ 55 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 597
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 54 ตอนที่ 54 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 461
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 53 ตอนที่ 53 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 652
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 52 ตอนที่ 52 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 557
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 51 ตอนที่ 51 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 364
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 50 ตอนที่ 50 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 468
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 49 ตอนที่ 49 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 308
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 48 ตอนที่ 48 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 513
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 47 ตอนที่ 47 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 461
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 46 ตอนที่ 46 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 398
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 45 ตอนที่ 45 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 487
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 44 ตอนที่ 44 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 331
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 43 ตอนที่ 43 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 394
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 42 ตอนที่ 42 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 274
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 41 ตอนที่ 41 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 434
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 40 ตอนที่ 40 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 668
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 39 ตอนที่ 39 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 536
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 38 ตอนที่ 38 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 519
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 37 ตอนที่ 37 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 519
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 36 ตอนที่ 36 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 406
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 35 ตอนที่ 35 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 430
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 34 ตอนที่ 34 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 348
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 33 ตอนที่ 33 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 440
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 32 ตอนที่ 32 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 400
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 533
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 513
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 264
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 281
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 515
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 610
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 453
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 366
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 587
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 455
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 464
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 590
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 649
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 735
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 772
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 334
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 820
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 573
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 438
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 518
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 645
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 326
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 215
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 536
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 347
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 340
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 559
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 564
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 463
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 586
อ่าน Skip Beat ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 527

ความคิดเห็นเพื่อนๆ