รายละเอียด Love Parameter 3,399
Love Parameter

สถานะ :
จบแล้วจ้า
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Kkun
ผู้แต่ง :
Insane

Rating :
เฉลี่ย 5/5 จากทั้งหมดการโหวต 1 โหวต

เล่าเรื่อง :
Young Hoon, a nerdy guy who always fails in love. He has problems understanding woman's feelings, hence always getting dumped by his girlfriends. But one day a mysterious guy appears and gives him special glasses, these glasses will change his life forever.

ตอนใหม่ๆของ Love Parameter
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน Love Parameter ตอนที่ 57 ตอนที่ 57 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 1,246
อ่าน Love Parameter ตอนที่ 56 ตอนที่ 56 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 503
อ่าน Love Parameter ตอนที่ 55 ตอนที่ 55 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 475
อ่าน Love Parameter ตอนที่ 54 ตอนที่ 54 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 369
อ่าน Love Parameter ตอนที่ 53 ตอนที่ 53 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 617
อ่าน Love Parameter ตอนที่ 52 ตอนที่ 52 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 599
อ่าน Love Parameter ตอนที่ 51 ตอนที่ 51 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 413
อ่าน Love Parameter ตอนที่ 50 ตอนที่ 50 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 403
อ่าน Love Parameter ตอนที่ 49 ตอนที่ 49 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 390
อ่าน Love Parameter ตอนที่ 48 ตอนที่ 48 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 510
อ่าน Love Parameter ตอนที่ 47 ตอนที่ 47 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 584
อ่าน Love Parameter ตอนที่ 46 ตอนที่ 46 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 645
อ่าน Love Parameter ตอนที่ 45 ตอนที่ 45 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 522
อ่าน Love Parameter ตอนที่ 44 ตอนที่ 44 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 629
อ่าน Love Parameter ตอนที่ 43 ตอนที่ 43 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 364
อ่าน Love Parameter ตอนที่ 42 ตอนที่ 42 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 381
อ่าน Love Parameter ตอนที่ 41 ตอนที่ 41 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 621
อ่าน Love Parameter ตอนที่ 40 ตอนที่ 40 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 760
อ่าน Love Parameter ตอนที่ 39 ตอนที่ 39 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 409
อ่าน Love Parameter ตอนที่ 38 ตอนที่ 38 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 677
อ่าน Love Parameter ตอนที่ 37 ตอนที่ 37 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 714
อ่าน Love Parameter ตอนที่ 36 ตอนที่ 36 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 677
อ่าน Love Parameter ตอนที่ 35 ตอนที่ 35 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 421
อ่าน Love Parameter ตอนที่ 34 ตอนที่ 34 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 538
อ่าน Love Parameter ตอนที่ 33 ตอนที่ 33 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 383
อ่าน Love Parameter ตอนที่ 32 ตอนที่ 32 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 537
อ่าน Love Parameter ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 362
อ่าน Love Parameter ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 450
อ่าน Love Parameter ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 697
อ่าน Love Parameter ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 648
อ่าน Love Parameter ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 724
อ่าน Love Parameter ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 530
อ่าน Love Parameter ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 550
อ่าน Love Parameter ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 610
อ่าน Love Parameter ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 753
อ่าน Love Parameter ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 596
อ่าน Love Parameter ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 584
อ่าน Love Parameter ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 735
อ่าน Love Parameter ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 596
อ่าน Love Parameter ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 559
อ่าน Love Parameter ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 812
อ่าน Love Parameter ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 807
อ่าน Love Parameter ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 737
อ่าน Love Parameter ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 621
อ่าน Love Parameter ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 480
อ่าน Love Parameter ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 515
อ่าน Love Parameter ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 877
อ่าน Love Parameter ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 885
อ่าน Love Parameter ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 565
อ่าน Love Parameter ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 650
อ่าน Love Parameter ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 781
อ่าน Love Parameter ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 679
อ่าน Love Parameter ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 814
อ่าน Love Parameter ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 867
อ่าน Love Parameter ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 792
อ่าน Love Parameter ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 1,056
อ่าน Love Parameter ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 1,458

ความคิดเห็นเพื่อนๆ