รายละเอียด ITTO อิตโต้ นักเตะเลือดกังฟู 174
ITTO อิตโต้ นักเตะเลือดกังฟู

สถานะ :
Complete
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Kadoma Motoki
ผู้แต่ง :
Kadoma Motoki

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :
Katori Itto and Yura Kazuma are childhood rivals. Itto is small and quarrelsome while Kazuma is big and vindictive. Itto has been holding a grudge against Kazuma for a long time from the scar Kazuma made him five years ago during a fight… After years of t

ตอนใหม่ๆของ ITTO อิตโต้ นักเตะเลือดกังฟู
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน ITTO อิตโต้ นักเตะเลือดกังฟู ตอนที่ 46 ตอนที่ 46 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 397
อ่าน ITTO อิตโต้ นักเตะเลือดกังฟู ตอนที่ 45 ตอนที่ 45 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 517
อ่าน ITTO อิตโต้ นักเตะเลือดกังฟู ตอนที่ 44 ตอนที่ 44 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 687
อ่าน ITTO อิตโต้ นักเตะเลือดกังฟู ตอนที่ 43 ตอนที่ 43 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 166
อ่าน ITTO อิตโต้ นักเตะเลือดกังฟู ตอนที่ 42 ตอนที่ 42 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 149
อ่าน ITTO อิตโต้ นักเตะเลือดกังฟู ตอนที่ 41 ตอนที่ 41 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 428
อ่าน ITTO อิตโต้ นักเตะเลือดกังฟู ตอนที่ 40 ตอนที่ 40 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 414
อ่าน ITTO อิตโต้ นักเตะเลือดกังฟู ตอนที่ 39 ตอนที่ 39 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 232
อ่าน ITTO อิตโต้ นักเตะเลือดกังฟู ตอนที่ 38 ตอนที่ 38 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 229
อ่าน ITTO อิตโต้ นักเตะเลือดกังฟู ตอนที่ 37 ตอนที่ 37 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 316
อ่าน ITTO อิตโต้ นักเตะเลือดกังฟู ตอนที่ 36 ตอนที่ 36 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 418
อ่าน ITTO อิตโต้ นักเตะเลือดกังฟู ตอนที่ 35 ตอนที่ 35 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 458
อ่าน ITTO อิตโต้ นักเตะเลือดกังฟู ตอนที่ 34 ตอนที่ 34 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 435
อ่าน ITTO อิตโต้ นักเตะเลือดกังฟู ตอนที่ 33 ตอนที่ 33 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 508
อ่าน ITTO อิตโต้ นักเตะเลือดกังฟู ตอนที่ 32 ตอนที่ 32 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 513
อ่าน ITTO อิตโต้ นักเตะเลือดกังฟู ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 375
อ่าน ITTO อิตโต้ นักเตะเลือดกังฟู ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 241
อ่าน ITTO อิตโต้ นักเตะเลือดกังฟู ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 396
อ่าน ITTO อิตโต้ นักเตะเลือดกังฟู ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 294
อ่าน ITTO อิตโต้ นักเตะเลือดกังฟู ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 482
อ่าน ITTO อิตโต้ นักเตะเลือดกังฟู ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 476
อ่าน ITTO อิตโต้ นักเตะเลือดกังฟู ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 201
อ่าน ITTO อิตโต้ นักเตะเลือดกังฟู ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 505
อ่าน ITTO อิตโต้ นักเตะเลือดกังฟู ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 244
อ่าน ITTO อิตโต้ นักเตะเลือดกังฟู ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 503
อ่าน ITTO อิตโต้ นักเตะเลือดกังฟู ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 385
อ่าน ITTO อิตโต้ นักเตะเลือดกังฟู ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 147
อ่าน ITTO อิตโต้ นักเตะเลือดกังฟู ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 228
อ่าน ITTO อิตโต้ นักเตะเลือดกังฟู ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 241
อ่าน ITTO อิตโต้ นักเตะเลือดกังฟู ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 192
อ่าน ITTO อิตโต้ นักเตะเลือดกังฟู ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 256
อ่าน ITTO อิตโต้ นักเตะเลือดกังฟู ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 333
อ่าน ITTO อิตโต้ นักเตะเลือดกังฟู ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 467
อ่าน ITTO อิตโต้ นักเตะเลือดกังฟู ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 517
อ่าน ITTO อิตโต้ นักเตะเลือดกังฟู ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 270
อ่าน ITTO อิตโต้ นักเตะเลือดกังฟู ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 444
อ่าน ITTO อิตโต้ นักเตะเลือดกังฟู ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 307
อ่าน ITTO อิตโต้ นักเตะเลือดกังฟู ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 217
อ่าน ITTO อิตโต้ นักเตะเลือดกังฟู ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 331
อ่าน ITTO อิตโต้ นักเตะเลือดกังฟู ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 293
อ่าน ITTO อิตโต้ นักเตะเลือดกังฟู ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 391
อ่าน ITTO อิตโต้ นักเตะเลือดกังฟู ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 433
อ่าน ITTO อิตโต้ นักเตะเลือดกังฟู ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 470
อ่าน ITTO อิตโต้ นักเตะเลือดกังฟู ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 194
อ่าน ITTO อิตโต้ นักเตะเลือดกังฟู ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 409
อ่าน ITTO อิตโต้ นักเตะเลือดกังฟู ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 286

ความคิดเห็นเพื่อนๆ