รายละเอียด Guyver กายเวอร์ มนุษย์เกราะชีวะ 2,285
Guyver กายเวอร์ มนุษย์เกราะชีวะ

สถานะ :
Complete
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Takaya Yoshiki
ผู้แต่ง :
Takaya Yoshiki

Rating :
เฉลี่ย 5/5 จากทั้งหมดการโหวต 1 โหวต

เล่าเรื่อง :
A test type Zoanoid escapes from the Kronos Corporation with three Guyver Units. Kronos soldiers attempt to recover the units from the test type, but are thwarted when the test type detonates a bomb that he has concealed in his bag. The Guyver Units are scattered in the blast. Two young high school students, Sh? Fukamachi and Tetsur? Segawa, stumble across a lost Guyver Unit known as "Unit I". The second one is retrieved by Kronos and merges with Oswald A. Lisker to become the second Guyver later on. The final unit falls into the hands of Agito Makishima, who merges with it at an unspecified time. Sh? accidentally activates the unit which then painfully merges with him.

ตอนใหม่ๆของ Guyver กายเวอร์ มนุษย์เกราะชีวะ
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน Guyver กายเวอร์ มนุษย์เกราะชีวะ ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : เล่มที่ 31 แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 832
อ่าน Guyver กายเวอร์ มนุษย์เกราะชีวะ ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : เล่มที่ 30 แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 1,001
อ่าน Guyver กายเวอร์ มนุษย์เกราะชีวะ ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : เล่มที่ 29 แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 612
อ่าน Guyver กายเวอร์ มนุษย์เกราะชีวะ ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : เล่มที่ 28 แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 1,029
อ่าน Guyver กายเวอร์ มนุษย์เกราะชีวะ ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : เล่มที่ 27 แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 994
อ่าน Guyver กายเวอร์ มนุษย์เกราะชีวะ ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : เล่มที่ 26 แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 605
อ่าน Guyver กายเวอร์ มนุษย์เกราะชีวะ ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : เล่มที่ 25 แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 1,000
อ่าน Guyver กายเวอร์ มนุษย์เกราะชีวะ ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : เล่มที่ 24 แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 704
อ่าน Guyver กายเวอร์ มนุษย์เกราะชีวะ ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : เล่มที่ 23 แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 927
อ่าน Guyver กายเวอร์ มนุษย์เกราะชีวะ ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : เล่มที่ 22 แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 809
อ่าน Guyver กายเวอร์ มนุษย์เกราะชีวะ ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : เล่มที่ 21 แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 801
อ่าน Guyver กายเวอร์ มนุษย์เกราะชีวะ ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : เล่มที่ 20 แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 783
อ่าน Guyver กายเวอร์ มนุษย์เกราะชีวะ ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : เล่มที่ 19 แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 409
อ่าน Guyver กายเวอร์ มนุษย์เกราะชีวะ ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : เล่มที่ 18 แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 469
อ่าน Guyver กายเวอร์ มนุษย์เกราะชีวะ ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : เล่มที่ 17 แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 477
อ่าน Guyver กายเวอร์ มนุษย์เกราะชีวะ ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : เล่มที่ 16 แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 266
อ่าน Guyver กายเวอร์ มนุษย์เกราะชีวะ ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : เล่มที่ 15 แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 424
อ่าน Guyver กายเวอร์ มนุษย์เกราะชีวะ ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : เล่มที่ 14 แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 224
อ่าน Guyver กายเวอร์ มนุษย์เกราะชีวะ ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : เล่มที่ 13 แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 445
อ่าน Guyver กายเวอร์ มนุษย์เกราะชีวะ ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : เล่มที่ 12 แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 756
อ่าน Guyver กายเวอร์ มนุษย์เกราะชีวะ ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : เล่มที่ 11 แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 531
อ่าน Guyver กายเวอร์ มนุษย์เกราะชีวะ ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : เล่มที่ 10 แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 286
อ่าน Guyver กายเวอร์ มนุษย์เกราะชีวะ ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : เล่มที่ 9 แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 383
อ่าน Guyver กายเวอร์ มนุษย์เกราะชีวะ ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : เล่มที่ 8 แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 526
อ่าน Guyver กายเวอร์ มนุษย์เกราะชีวะ ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : เล่มที่ 7 แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 565
อ่าน Guyver กายเวอร์ มนุษย์เกราะชีวะ ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : เล่มที่ 6 แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 267
อ่าน Guyver กายเวอร์ มนุษย์เกราะชีวะ ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : เล่มที่ 5 แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 418
อ่าน Guyver กายเวอร์ มนุษย์เกราะชีวะ ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : เล่มที่ 4 แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 193
อ่าน Guyver กายเวอร์ มนุษย์เกราะชีวะ ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : เล่มที่ 3 แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 321
อ่าน Guyver กายเวอร์ มนุษย์เกราะชีวะ ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : เล่มที่ 2 แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 515
อ่าน Guyver กายเวอร์ มนุษย์เกราะชีวะ ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : เล่มที่ 1 แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 521

ความคิดเห็นเพื่อนๆ