รายละเอียด Eyeshield 21 (ไอ้หนูไต้ฝุ่นมะกันบอล) 659
Eyeshield 21 (ไอ้หนูไต้ฝุ่นมะกันบอล)

สถานะ :
Complete
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Inagaki Riichiro
ผู้แต่ง :
Murata Yuusuke

Rating :
เฉลี่ย 5/5 จากทั้งหมดการโหวต 1 โหวต

เล่าเรื่อง :
Kobayakawa Sena is a cowardly high school freshman, made to run errands for people using his unnaturally good running skills. Because he has been a go-fer since he was little, he has decided to change himself when he entered Deimon High School. Thus, Sena

ตอนใหม่ๆของ Eyeshield 21 (ไอ้หนูไต้ฝุ่นมะกันบอล)
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน Eyeshield 21 (ไอ้หนูไต้ฝุ่นมะกันบอล) ตอนที่ 37 ตอนที่ 37 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 546
อ่าน Eyeshield 21 (ไอ้หนูไต้ฝุ่นมะกันบอล) ตอนที่ 36 ตอนที่ 36 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 489
อ่าน Eyeshield 21 (ไอ้หนูไต้ฝุ่นมะกันบอล) ตอนที่ 35 ตอนที่ 35 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 263
อ่าน Eyeshield 21 (ไอ้หนูไต้ฝุ่นมะกันบอล) ตอนที่ 34 ตอนที่ 34 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 523
อ่าน Eyeshield 21 (ไอ้หนูไต้ฝุ่นมะกันบอล) ตอนที่ 33 ตอนที่ 33 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 432
อ่าน Eyeshield 21 (ไอ้หนูไต้ฝุ่นมะกันบอล) ตอนที่ 32 ตอนที่ 32 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 287
อ่าน Eyeshield 21 (ไอ้หนูไต้ฝุ่นมะกันบอล) ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 405
อ่าน Eyeshield 21 (ไอ้หนูไต้ฝุ่นมะกันบอล) ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 431
อ่าน Eyeshield 21 (ไอ้หนูไต้ฝุ่นมะกันบอล) ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 527
อ่าน Eyeshield 21 (ไอ้หนูไต้ฝุ่นมะกันบอล) ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 456
อ่าน Eyeshield 21 (ไอ้หนูไต้ฝุ่นมะกันบอล) ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 621
อ่าน Eyeshield 21 (ไอ้หนูไต้ฝุ่นมะกันบอล) ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 282
อ่าน Eyeshield 21 (ไอ้หนูไต้ฝุ่นมะกันบอล) ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 293
อ่าน Eyeshield 21 (ไอ้หนูไต้ฝุ่นมะกันบอล) ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 205
อ่าน Eyeshield 21 (ไอ้หนูไต้ฝุ่นมะกันบอล) ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 287
อ่าน Eyeshield 21 (ไอ้หนูไต้ฝุ่นมะกันบอล) ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 494
อ่าน Eyeshield 21 (ไอ้หนูไต้ฝุ่นมะกันบอล) ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 388
อ่าน Eyeshield 21 (ไอ้หนูไต้ฝุ่นมะกันบอล) ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 397
อ่าน Eyeshield 21 (ไอ้หนูไต้ฝุ่นมะกันบอล) ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 240
อ่าน Eyeshield 21 (ไอ้หนูไต้ฝุ่นมะกันบอล) ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 208
อ่าน Eyeshield 21 (ไอ้หนูไต้ฝุ่นมะกันบอล) ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 539
อ่าน Eyeshield 21 (ไอ้หนูไต้ฝุ่นมะกันบอล) ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 344
อ่าน Eyeshield 21 (ไอ้หนูไต้ฝุ่นมะกันบอล) ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 465
อ่าน Eyeshield 21 (ไอ้หนูไต้ฝุ่นมะกันบอล) ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 350
อ่าน Eyeshield 21 (ไอ้หนูไต้ฝุ่นมะกันบอล) ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 401
อ่าน Eyeshield 21 (ไอ้หนูไต้ฝุ่นมะกันบอล) ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 250
อ่าน Eyeshield 21 (ไอ้หนูไต้ฝุ่นมะกันบอล) ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 548
อ่าน Eyeshield 21 (ไอ้หนูไต้ฝุ่นมะกันบอล) ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 400
อ่าน Eyeshield 21 (ไอ้หนูไต้ฝุ่นมะกันบอล) ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 232
อ่าน Eyeshield 21 (ไอ้หนูไต้ฝุ่นมะกันบอล) ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 209
อ่าน Eyeshield 21 (ไอ้หนูไต้ฝุ่นมะกันบอล) ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 424
อ่าน Eyeshield 21 (ไอ้หนูไต้ฝุ่นมะกันบอล) ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 554
อ่าน Eyeshield 21 (ไอ้หนูไต้ฝุ่นมะกันบอล) ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 227
อ่าน Eyeshield 21 (ไอ้หนูไต้ฝุ่นมะกันบอล) ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 162
อ่าน Eyeshield 21 (ไอ้หนูไต้ฝุ่นมะกันบอล) ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 305
อ่าน Eyeshield 21 (ไอ้หนูไต้ฝุ่นมะกันบอล) ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 571
อ่าน Eyeshield 21 (ไอ้หนูไต้ฝุ่นมะกันบอล) ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 626

ความคิดเห็นเพื่อนๆ