รายละเอียด Es สงครามพลังจิต 206
Es สงครามพลังจิต

สถานะ :
Complete
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
YUIGA Satoru
ผู้แต่ง :
YUIGA Satoru

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :
Kai Kudou is part of an elite organization of psychics known as Ashurum. Kai is sent on a mission to take custody of other unregistered illegal psychics in the city of Gald.However, he strays from his companions and is taken in by Yuuki Tokugawa, an odd-job-man who is currently working for the guerillas that are in opposition to Ashurum.As Kai spends more time with Yuuki and his mysterious sister Asuka, Kai starts to wonder what Ashurum's purpose is--are they trying to protect the psychics or control them?

ตอนใหม่ๆของ Es สงครามพลังจิต
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 101 ตอนที่ 101 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 316
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 100 ตอนที่ 100 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 294
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 99 ตอนที่ 99 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 169
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 98 ตอนที่ 98 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 327
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 97 ตอนที่ 97 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 442
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 96 ตอนที่ 96 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 460
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 95 ตอนที่ 95 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 185
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 94 ตอนที่ 94 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 267
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 93 ตอนที่ 93 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 137
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 92 ตอนที่ 92 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 117
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 91 ตอนที่ 91 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 246
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 90 ตอนที่ 90 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 264
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 89 ตอนที่ 89 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 204
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 88 ตอนที่ 88 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 228
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 87 ตอนที่ 87 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 278
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 86 ตอนที่ 86 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 150
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 85 ตอนที่ 85 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 446
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 84 ตอนที่ 84 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 260
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 83 ตอนที่ 83 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 203
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 82 ตอนที่ 82 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 502
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 81 ตอนที่ 81 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 175
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 80 ตอนที่ 80 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 137
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 79 ตอนที่ 79 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 500
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 78 ตอนที่ 78 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 458
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 77 ตอนที่ 77 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 410
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 76 ตอนที่ 76 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 280
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 75 ตอนที่ 75 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 494
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 74 ตอนที่ 74 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 343
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 73 ตอนที่ 73 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 209
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 72 ตอนที่ 72 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 321
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 71 ตอนที่ 71 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 365
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 70 ตอนที่ 70 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 490
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 69 ตอนที่ 69 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 360
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 68 ตอนที่ 68 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 221
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 67 ตอนที่ 67 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 244
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 66 ตอนที่ 66 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 289
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 65 ตอนที่ 65 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 428
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 64 ตอนที่ 64 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 180
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 63 ตอนที่ 63 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 127
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 62 ตอนที่ 62 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 383
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 61 ตอนที่ 61 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 421
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 60 ตอนที่ 60 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 127
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 59 ตอนที่ 59 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 501
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 58 ตอนที่ 58 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 163
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 57 ตอนที่ 57 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 296
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 56 ตอนที่ 56 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 121
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 55 ตอนที่ 55 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 455
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 54 ตอนที่ 54 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 452
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 53 ตอนที่ 53 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 194
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 52 ตอนที่ 52 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 177
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 51 ตอนที่ 51 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 112
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 50 ตอนที่ 50 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 225
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 49 ตอนที่ 49 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 234
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 48 ตอนที่ 48 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 330
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 47 ตอนที่ 47 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 476
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 46 ตอนที่ 46 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 171
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 45 ตอนที่ 45 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 180
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 44 ตอนที่ 44 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 285
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 43 ตอนที่ 43 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 499
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 42 ตอนที่ 42 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 227
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 41 ตอนที่ 41 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 469
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 40 ตอนที่ 40 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 252
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 39 ตอนที่ 39 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 351
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 38 ตอนที่ 38 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 182
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 37 ตอนที่ 37 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 302
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 36 ตอนที่ 36 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 176
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 35 ตอนที่ 35 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 270
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 34 ตอนที่ 34 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 154
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 33 ตอนที่ 33 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 270
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 32 ตอนที่ 32 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 508
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 392
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 364
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 346
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 486
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 219
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 355
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 435
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 386
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 454
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 480
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 453
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 297
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 258
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 176
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 260
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 305
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 186
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 463
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 321
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 363
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 399
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 408
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 467
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 291
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 430
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 267
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 424
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 277
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 285
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 447
อ่าน Es สงครามพลังจิต ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 10.06.2017 374

ความคิดเห็นเพื่อนๆ