รายละเอียด BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ 123
BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้

สถานะ :
Complete
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
TAKAO SAITO
ผู้แต่ง :
TAKAO SAITO

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :
It tells about the drama of those who survived the fall of a meteorite on the Pacific Ocean after a failed attempt of destroying it with a missile. Cities are destroyed by big earthquakes, food runs short, illness spread quickly. In the midst of this scenario, Otomo, the main character of this series, will do whatever in order to survive.

ตอนใหม่ๆของ BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 47 ตอนที่ 47 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 370
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 46 ตอนที่ 46 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 361
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 45 ตอนที่ 45 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 344
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 44 ตอนที่ 44 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 310
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 43 ตอนที่ 43 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 325
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 42 ตอนที่ 42 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 248
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 41 ตอนที่ 41 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 318
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 40 ตอนที่ 40 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 476
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 39 ตอนที่ 39 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 500
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 38 ตอนที่ 38 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 279
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 37 ตอนที่ 37 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 159
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 36 ตอนที่ 36 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 425
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 35 ตอนที่ 35 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 294
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 34 ตอนที่ 34 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 480
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 33 ตอนที่ 33 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 335
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 32 ตอนที่ 32 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 313
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 135
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 195
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 484
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 258
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 221
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 381
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 277
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 483
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 491
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 405
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 220
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 443
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 271
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 264
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 230
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 172
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 159
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 218
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 516
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 377
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 272
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 178
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 436
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 195
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 492
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 208
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 228
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 526
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 476
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 270
อ่าน BreakDown มหันตภัยดาวหางวิลบี้ ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 364

ความคิดเห็นเพื่อนๆ