รายละเอียด Break Hands 79
Break Hands

สถานะ :
Complete
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Fumizuki Kou
ผู้แต่ง :
Fumizuki Kou

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :
Zan Ruu lived a carefree lifestyle with his military father and brother. However, one day a mysterious airship attacked the capital, and danger approached Princess Emma. Zan hurried to rescue Princess Emma and the thing that appeared before him is......!?

ตอนใหม่ๆของ Break Hands
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน Break Hands ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 324
อ่าน Break Hands ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 435
อ่าน Break Hands ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 278
อ่าน Break Hands ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 496
อ่าน Break Hands ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 264
อ่าน Break Hands ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 251
อ่าน Break Hands ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 187
อ่าน Break Hands ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 440
อ่าน Break Hands ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 318
อ่าน Break Hands ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 410
อ่าน Break Hands ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 193
อ่าน Break Hands ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 493
อ่าน Break Hands ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 143
อ่าน Break Hands ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 142
อ่าน Break Hands ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 375
อ่าน Break Hands ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 250
อ่าน Break Hands ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 489
อ่าน Break Hands ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 253

ความคิดเห็นเพื่อนๆ