รายละเอียด BLOODY MONDAY 2 54
BLOODY MONDAY 2

สถานะ :
Complete
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Ryuumon Ryou
ผู้แต่ง :
Megumi Kouji

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :
Two years after the end of Bloody Monday, a new threat emerges intent on destroying Japan. But what will happen now that "Falcon" has since disappeared? Who will face the deadly "Shooter of the Magic Bullet?" Tune in to Bloody Monday Second Season and find out!

ตอนใหม่ๆของ BLOODY MONDAY 2
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 49 ตอนที่ 49 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 306
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 48 ตอนที่ 48 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 155
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 47 ตอนที่ 47 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 327
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 46 ตอนที่ 46 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 464
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 45 ตอนที่ 45 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 226
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 44 ตอนที่ 44 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 223
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 43 ตอนที่ 43 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 207
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 42 ตอนที่ 42 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 264
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 41 ตอนที่ 41 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 347
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 40 ตอนที่ 40 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 139
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 39 ตอนที่ 39 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 377
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 38 ตอนที่ 38 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 451
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 37 ตอนที่ 37 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 141
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 36 ตอนที่ 36 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 425
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 35 ตอนที่ 35 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 375
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 34 ตอนที่ 34 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 234
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 33 ตอนที่ 33 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 286
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 32 ตอนที่ 32 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 206
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 263
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 179
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 317
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 398
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 204
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 238
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 140
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 502
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 165
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 332
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 307
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 474
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 470
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 347
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 439
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 214
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 368
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 478
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 392
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 183
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 407
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 409
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 504
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 466
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 186
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 423
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 255
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 284
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 489
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 225
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 418

ความคิดเห็นเพื่อนๆ