รายละเอียด Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) 163
Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน)

สถานะ :
Complete
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Itagaki Keisuke
ผู้แต่ง :
Itagaki Keisuke

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :
"To be the strongest in the world!" That is Baki Hanma's dream. The mysterious, young, martial artist aspires to follow in his sinister father's footsteps as the world's strongest creature. But to what lengths will Baki go? We follow the young grappler as he matures in a world full of some of the strongest fighters and how he overcomes all obstacles in order to face his father one day in the fighting ring. From the jungles to and underground martial arts tournament, Baki is put to the test from fighters all over the world.

ตอนใหม่ๆของ Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน)
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : เล่มที่ 31 แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 444
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : เล่มที่ 30 แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 176
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : เล่มที่ 29 แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 142
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : เล่มที่ 28 แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 528
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : เล่มที่ 27 แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 153
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : เล่มที่ 26 แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 399
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : เล่มที่ 25 แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 514
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : เล่มที่ 24 แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 224
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : เล่มที่ 23 แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 209
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : เล่มที่ 22 แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 457
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : เล่มที่ 21 แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 255
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : เล่มที่ 20 แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 242
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : เล่มที่ 19 แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 188
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : เล่มที่ 18 แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 176
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : เล่มที่ 17 แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 372
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : เล่มที่ 16 แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 243
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : เล่มที่ 15 แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 496
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : เล่มที่ 14 แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 274
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : เล่มที่ 13 แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 424
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : เล่มที่ 12 แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 487
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : เล่มที่ 11 แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 182
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : เล่มที่ 10 แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 373
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : เล่มที่ 9 แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 167
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : เล่มที่ 8 แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 248
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : เล่มที่ 7 แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 244
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : เล่มที่ 6 แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 141
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : เล่มที่ 5 แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 380
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : เล่มที่ 4 แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 462
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : เล่มที่ 3 แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 526
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : เล่มที่ 2 แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 309
อ่าน Baki 2 In Search Of Our Strongest Hero (บากิ ศึกอสูรจอมประจัญบาน) ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : เล่มที่ 1 แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 367

ความคิดเห็นเพื่อนๆ