รายละเอียด ใครว่าข้า ไม่เก่ง 65
ใครว่าข้า ไม่เก่ง

สถานะ :
Complete
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Saruwatari Tetsuya
ผู้แต่ง :
Saruwatari Tetsuya

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :
Nobody enjoys a good fight more than "Kiibo" Miyazawa, a high school student whose father is training him in the family's secret martial art. Kiibo dreams of becoming the next Bruce Lee, but his awesome fighting skills may soon surpass his idol's!

ตอนใหม่ๆของ ใครว่าข้า ไม่เก่ง
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 42 ตอนที่ 42 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 452
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 41 ตอนที่ 41 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 359
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 40 ตอนที่ 40 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 507
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 39 ตอนที่ 39 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 188
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 38 ตอนที่ 38 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 120
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 37 ตอนที่ 37 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 218
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 36 ตอนที่ 36 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 120
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 35 ตอนที่ 35 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 273
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 34 ตอนที่ 34 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 365
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 33 ตอนที่ 33 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 464
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 32 ตอนที่ 32 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 175
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 478
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 271
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 165
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 119
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 506
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 305
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 139
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 332
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 441
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 452
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 484
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 252
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 154
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 359
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 365
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 459
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 489
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 495
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 295
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 467
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 371
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 342
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 395
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 176
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 359
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 364
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 171
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 212
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 397
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 297
อ่าน ใครว่าข้า ไม่เก่ง ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 124

ความคิดเห็นเพื่อนๆ