รายละเอียด โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน 94
โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน

สถานะ :
Complete
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Katsu Aki
ผู้แต่ง :
Katsu Aki

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :
Zerodaimu Kyupura Pa Azalraku Vairu Rua Darogu (a.k.a. Zero) once stopped the evil demon lord with his incredible psychic ability, and in the process saved the world from destruction and earned the honorable and highly imaginative title 'The Man Who Stopped the Evil Lord.' Now, he has accepted a position as a teacher at Psychic Academy, a school for gifted psychokinetic youngsters who have demonstrated incredible raw powers and want to learn how to hone their abilities. Among the student body is young Ai Shiomi, Zero's little brother, a somewhat meek boy who, despite parental prodding and his fraternal reputation, feels that his limited skills hardly justify his presence at the prestigious academy. However, everyone else is convinced that he, like his celebrated brother, is destined for greatness. A lot of pressure for a boy just entering adolescence!

ตอนใหม่ๆของ โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 69 ตอนที่ 69 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 241
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 68 ตอนที่ 68 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 195
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 67 ตอนที่ 67 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 197
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 66 ตอนที่ 66 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 285
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 65 ตอนที่ 65 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 432
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 64 ตอนที่ 64 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 228
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 63 ตอนที่ 63 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 421
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 62 ตอนที่ 62 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 480
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 61 ตอนที่ 61 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 256
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 60 ตอนที่ 60 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 274
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 59 ตอนที่ 59 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 311
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 58 ตอนที่ 58 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 121
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 57 ตอนที่ 57 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 382
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 56 ตอนที่ 56 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 177
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 55 ตอนที่ 55 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 331
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 54 ตอนที่ 54 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 502
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 53 ตอนที่ 53 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 342
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 52 ตอนที่ 52 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 444
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 51 ตอนที่ 51 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 419
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 50 ตอนที่ 50 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 230
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 49 ตอนที่ 49 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 140
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 48 ตอนที่ 48 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 293
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 47 ตอนที่ 47 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 504
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 46 ตอนที่ 46 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 499
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 45 ตอนที่ 45 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 180
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 44 ตอนที่ 44 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 271
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 43 ตอนที่ 43 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 404
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 42 ตอนที่ 42 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 423
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 41 ตอนที่ 41 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 350
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 40 ตอนที่ 40 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 139
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 39 ตอนที่ 39 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 293
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 38 ตอนที่ 38 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 468
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 37 ตอนที่ 37 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 274
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 36 ตอนที่ 36 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 487
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 35 ตอนที่ 35 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 365
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 34 ตอนที่ 34 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 466
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 33 ตอนที่ 33 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 478
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 32 ตอนที่ 32 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 263
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 285
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 250
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 401
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 245
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 302
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 391
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 350
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 403
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 197
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 232
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 416
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 241
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 240
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 158
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 223
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 349
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 207
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 272
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 426
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 385
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 267
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 409
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 385
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 326
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 216
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 320
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 122
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 223
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 302
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 351
อ่าน โรงเรียนรวมเหล่า เผ่าเหนือคน ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 391

ความคิดเห็นเพื่อนๆ