รายละเอียด ผีซ่าส์กับฮานาดะ 440
ผีซ่าส์กับฮานาดะ

สถานะ :
Complete
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Isshiki Makoto
ผู้แต่ง :
Isshiki Makoto

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :
A little bumpkin kid by the name of Hanada Ichiro gets into all kinds of mischief until things take a turn for the nasty. Trying to escape the wrath of his enraged mother, he gets in an accident, resulting in nine stitches on the back of his head, and one little side-effect: a knack for the supernatural. Young Ichiro is now able to communicate with ghosts, who just can't get off his back with all kinds of requests.

ตอนใหม่ๆของ ผีซ่าส์กับฮานาดะ
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 40 ตอนที่ 40 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 264
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 39 ตอนที่ 39 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 421
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 38 ตอนที่ 38 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 446
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 37 ตอนที่ 37 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 431
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 36 ตอนที่ 36 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 483
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 35 ตอนที่ 35 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 378
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 34 ตอนที่ 34 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 504
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 33 ตอนที่ 33 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 369
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 32 ตอนที่ 32 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 442
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 366
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 240
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 299
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 195
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 274
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 385
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 189
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 139
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 189
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 517
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 202
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 130
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 420
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 422
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 130
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 271
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 385
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 334
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 400
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 256
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 276
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 310
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 389
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 471
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 190
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 375
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 246
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 482
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 277
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 285
อ่าน ผีซ่าส์กับฮานาดะ ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 12.06.2017 417

ความคิดเห็นเพื่อนๆ