รายละเอียด ทายาทอสูรสงคราม (Kakugo no Susume) 104
ทายาทอสูรสงคราม (Kakugo no Susume)

สถานะ :
จบแล้วจ้า
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Yamaguchi Takayuki
ผู้แต่ง :
Yamaguchi Takayuki

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :
A series of natural disasters has reduced the world to rubble, with the survivors doing whatever they must to survive in a world gone mad. But one young boy, Kakugo, gifted with amazing martial arts and a superpowerful suit of armor by his late father, has been charged with making the world (or at least his school) a safer place. But his sister has a matching set of skills and equipment, and she`s on a mission to bring peace to the world... by wiping out humanity!

ตอนใหม่ๆของ ทายาทอสูรสงคราม (Kakugo no Susume)
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน ทายาทอสูรสงคราม (Kakugo no Susume) ตอนที่ 37 ตอนที่ 37 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 442
อ่าน ทายาทอสูรสงคราม (Kakugo no Susume) ตอนที่ 36 ตอนที่ 36 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 184
อ่าน ทายาทอสูรสงคราม (Kakugo no Susume) ตอนที่ 35 ตอนที่ 35 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 512
อ่าน ทายาทอสูรสงคราม (Kakugo no Susume) ตอนที่ 34 ตอนที่ 34 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 408
อ่าน ทายาทอสูรสงคราม (Kakugo no Susume) ตอนที่ 33 ตอนที่ 33 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 203
อ่าน ทายาทอสูรสงคราม (Kakugo no Susume) ตอนที่ 32 ตอนที่ 32 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 326
อ่าน ทายาทอสูรสงคราม (Kakugo no Susume) ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 492
อ่าน ทายาทอสูรสงคราม (Kakugo no Susume) ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 259
อ่าน ทายาทอสูรสงคราม (Kakugo no Susume) ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 293
อ่าน ทายาทอสูรสงคราม (Kakugo no Susume) ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 502
อ่าน ทายาทอสูรสงคราม (Kakugo no Susume) ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 328
อ่าน ทายาทอสูรสงคราม (Kakugo no Susume) ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 191
อ่าน ทายาทอสูรสงคราม (Kakugo no Susume) ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 276
อ่าน ทายาทอสูรสงคราม (Kakugo no Susume) ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 139
อ่าน ทายาทอสูรสงคราม (Kakugo no Susume) ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 385
อ่าน ทายาทอสูรสงคราม (Kakugo no Susume) ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 248
อ่าน ทายาทอสูรสงคราม (Kakugo no Susume) ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 438
อ่าน ทายาทอสูรสงคราม (Kakugo no Susume) ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 246
อ่าน ทายาทอสูรสงคราม (Kakugo no Susume) ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 395
อ่าน ทายาทอสูรสงคราม (Kakugo no Susume) ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 246
อ่าน ทายาทอสูรสงคราม (Kakugo no Susume) ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 471
อ่าน ทายาทอสูรสงคราม (Kakugo no Susume) ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 184
อ่าน ทายาทอสูรสงคราม (Kakugo no Susume) ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 120
อ่าน ทายาทอสูรสงคราม (Kakugo no Susume) ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 396
อ่าน ทายาทอสูรสงคราม (Kakugo no Susume) ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 212
อ่าน ทายาทอสูรสงคราม (Kakugo no Susume) ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 500
อ่าน ทายาทอสูรสงคราม (Kakugo no Susume) ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 180
อ่าน ทายาทอสูรสงคราม (Kakugo no Susume) ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 440
อ่าน ทายาทอสูรสงคราม (Kakugo no Susume) ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 475
อ่าน ทายาทอสูรสงคราม (Kakugo no Susume) ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 326
อ่าน ทายาทอสูรสงคราม (Kakugo no Susume) ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 481
อ่าน ทายาทอสูรสงคราม (Kakugo no Susume) ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 151
อ่าน ทายาทอสูรสงคราม (Kakugo no Susume) ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 502
อ่าน ทายาทอสูรสงคราม (Kakugo no Susume) ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 302
อ่าน ทายาทอสูรสงคราม (Kakugo no Susume) ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 447
อ่าน ทายาทอสูรสงคราม (Kakugo no Susume) ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 469
อ่าน ทายาทอสูรสงคราม (Kakugo no Susume) ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 171

ความคิดเห็นเพื่อนๆ