รายละเอียด ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 137
ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1

สถานะ :
Complete
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Inoue Satou
ผู้แต่ง :
Inoue Satou

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :
On the same day two men, each divorced and with a child, moved into the top and bottom of an apartment. Facing the same circumstances, they hit it off right away, and found themselves in a relationship visiting each other’s home often. But one night, due to a situation(?) blamed on alcohol, their friendship took a perilous turn…!?

ตอนใหม่ๆของ ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 45 ตอนที่ 45 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 478
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 44 ตอนที่ 44 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 269
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 43 ตอนที่ 43 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 321
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 42 ตอนที่ 42 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 276
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 41 ตอนที่ 41 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 380
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 40 ตอนที่ 40 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 259
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 39 ตอนที่ 39 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 308
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 38 ตอนที่ 38 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 183
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 37 ตอนที่ 37 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 302
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 36 ตอนที่ 36 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 402
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 35 ตอนที่ 35 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 219
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 34 ตอนที่ 34 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 269
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 33 ตอนที่ 33 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 327
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 32 ตอนที่ 32 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 444
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 308
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 124
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 423
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 254
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 172
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 478
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 143
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 372
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 360
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 186
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 494
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 190
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 211
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 179
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 294
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 386
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 311
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 309
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 407
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 172
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 485
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 307
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 481
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 426
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 593
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 153
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 194
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 289
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 474
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 329
อ่าน ซามูไรพ่อลูกอ่อน ภาค 1 ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 390

ความคิดเห็นเพื่อนๆ