รายละเอียด ชินจังจอมแก่น (Crayon Shin-chan) 183
ชินจังจอมแก่น (Crayon Shin-chan)

สถานะ :
Complete
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Usui Yoshito
ผู้แต่ง :
Usui Yoshito

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :
Crayon Shin-chan (?????????, Kureyon Shinchan) is a manga and anime series written by Yoshito Usui. The American version of the manga is titled "Crayon ShinChan" while the UK, Catalan, Galician, Spanish, Portuguese, Dutch, German, Hindi, Danish and American version of the anime is titled Shin-Chan. The series follows the antics of a five year-old boy Shinnosuke Nohara, his parents, neighbours, and friends. This story is set in Kasukabe, Saitama Prefecture, Japan. The show is called "Crayon Shin-chan" because "crayon" signifies the fact that it is a tool commonly used by kindergartners and that Shin-chan goes to kindergarten. "Shin-chan" is the affectionate name for the main character.

ตอนใหม่ๆของ ชินจังจอมแก่น (Crayon Shin-chan)
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน ชินจังจอมแก่น (Crayon Shin-chan) ตอนที่ 33 ตอนที่ 33 : เล่มที่ 33 แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 319
อ่าน ชินจังจอมแก่น (Crayon Shin-chan) ตอนที่ 32 ตอนที่ 32 : เล่มที่ 32 แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 344
อ่าน ชินจังจอมแก่น (Crayon Shin-chan) ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : เล่มที่ 31 แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 487
อ่าน ชินจังจอมแก่น (Crayon Shin-chan) ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : เล่มที่ 30 แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 627
อ่าน ชินจังจอมแก่น (Crayon Shin-chan) ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : เล่มที่ 29 แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 224
อ่าน ชินจังจอมแก่น (Crayon Shin-chan) ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : เล่มที่ 28 แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 484
อ่าน ชินจังจอมแก่น (Crayon Shin-chan) ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : เล่มที่ 27 แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 322
อ่าน ชินจังจอมแก่น (Crayon Shin-chan) ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : เล่มที่ 26 แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 450
อ่าน ชินจังจอมแก่น (Crayon Shin-chan) ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : เล่มที่ 25 แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 638
อ่าน ชินจังจอมแก่น (Crayon Shin-chan) ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : เล่มที่ 24 แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 467
อ่าน ชินจังจอมแก่น (Crayon Shin-chan) ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : เล่มที่ 23 แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 475
อ่าน ชินจังจอมแก่น (Crayon Shin-chan) ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : เล่มที่ 22 แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 341
อ่าน ชินจังจอมแก่น (Crayon Shin-chan) ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : เล่มที่ 21 แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 243
อ่าน ชินจังจอมแก่น (Crayon Shin-chan) ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : เล่มที่ 20 แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 340
อ่าน ชินจังจอมแก่น (Crayon Shin-chan) ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : เล่มที่ 19 แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 248
อ่าน ชินจังจอมแก่น (Crayon Shin-chan) ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : เล่มที่ 18 แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 432
อ่าน ชินจังจอมแก่น (Crayon Shin-chan) ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : เล่มที่ 17 แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 173
อ่าน ชินจังจอมแก่น (Crayon Shin-chan) ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : เล่มที่ 16 แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 468
อ่าน ชินจังจอมแก่น (Crayon Shin-chan) ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : เล่มที่ 15 แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 263
อ่าน ชินจังจอมแก่น (Crayon Shin-chan) ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : เล่มที่ 14 แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 359
อ่าน ชินจังจอมแก่น (Crayon Shin-chan) ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : เล่มที่ 13 แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 195
อ่าน ชินจังจอมแก่น (Crayon Shin-chan) ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : เล่มที่ 12 แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 459
อ่าน ชินจังจอมแก่น (Crayon Shin-chan) ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : เล่มที่ 11 แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 156
อ่าน ชินจังจอมแก่น (Crayon Shin-chan) ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : เล่มที่ 10 แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 475
อ่าน ชินจังจอมแก่น (Crayon Shin-chan) ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : เล่มที่ 9 แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 384
อ่าน ชินจังจอมแก่น (Crayon Shin-chan) ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : เล่มที่ 8 แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 301
อ่าน ชินจังจอมแก่น (Crayon Shin-chan) ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : เล่มที่ 7 แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 336
อ่าน ชินจังจอมแก่น (Crayon Shin-chan) ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : เล่มที่ 6 แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 148
อ่าน ชินจังจอมแก่น (Crayon Shin-chan) ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : เล่มที่ 5 แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 255
อ่าน ชินจังจอมแก่น (Crayon Shin-chan) ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : เล่มที่ 4 แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 249
อ่าน ชินจังจอมแก่น (Crayon Shin-chan) ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : เล่มที่ 3 แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 355
อ่าน ชินจังจอมแก่น (Crayon Shin-chan) ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : เล่มที่ 2 แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 437
อ่าน ชินจังจอมแก่น (Crayon Shin-chan) ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : เล่มที่ 1 แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 352

ความคิดเห็นเพื่อนๆ