รายละเอียด จิน หมอทะลุศตวรรษ 226
จิน หมอทะลุศตวรรษ

สถานะ :
จบแล้วจ้า
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
MURAKAMI Motoka
ผู้แต่ง :
MURAKAMI Motoka

Rating :
เฉลี่ย 5/5 จากทั้งหมดการโหวต 1 โหวต

เล่าเรื่อง :
s a result of a strange encounter with a mysterious carcinogenic fetus he found inside a patient’s skull, brain surgeon MINAKATA Jin has slipped back through time. Equipped with modern medical knowledge, he faces various fatal diseases and injuries. Then,

ตอนใหม่ๆของ จิน หมอทะลุศตวรรษ
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 49 ตอนที่ 49 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 552
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 48 ตอนที่ 48 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 403
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 47 ตอนที่ 47 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 523
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 46 ตอนที่ 46 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 166
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 45 ตอนที่ 45 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 621
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 44 ตอนที่ 44 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 493
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 43 ตอนที่ 43 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 156
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 42 ตอนที่ 42 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 477
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 41 ตอนที่ 41 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 452
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 40 ตอนที่ 40 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 151
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 39 ตอนที่ 39 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 335
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 38 ตอนที่ 38 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 394
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 37 ตอนที่ 37 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 290
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 36 ตอนที่ 36 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 193
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 35 ตอนที่ 35 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 183
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 34 ตอนที่ 34 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 321
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 33 ตอนที่ 33 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 337
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 32 ตอนที่ 32 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 497
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 402
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 288
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 325
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 174
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 268
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 264
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 192
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 480
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 434
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 431
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 270
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 407
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 547
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 488
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 552
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 399
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 534
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 457
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 184
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 166
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 303
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 246
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 678
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 304
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 370
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 522
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 431
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 272
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 485
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 243
อ่าน จิน หมอทะลุศตวรรษ ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 573

ความคิดเห็นเพื่อนๆ