รายละเอียด จอมเก บลูส์  Blues 74
จอมเก บลูส์  Blues

สถานะ :
Complete
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Morita Masanori
ผู้แต่ง :
Morita Masanori

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :
Maeda is a new student in the Teiken High School. He stutters when he's nervous and he's rather clumsy. He gets noted immediately because he hits a teacher during the entrance ceremony. Some clubs search to enlist him as they see in him a force they can use to get even with other clubs. But Maeda is a loner and has only one dream: becoming boxing champion. His first objective is to beat the leader of the boxing club. "Rokudenashi" translates as "good for nothing".

ตอนใหม่ๆของ จอมเก บลูส์  Blues
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 42 ตอนที่ 42 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 141
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 41 ตอนที่ 41 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 230
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 40 ตอนที่ 40 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 172
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 39 ตอนที่ 39 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 225
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 38 ตอนที่ 38 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 487
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 37 ตอนที่ 37 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 369
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 36 ตอนที่ 36 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 531
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 35 ตอนที่ 35 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 172
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 34 ตอนที่ 34 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 283
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 33 ตอนที่ 33 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 455
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 32 ตอนที่ 32 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 479
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 416
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 187
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 157
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 239
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 142
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 482
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 296
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 429
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 193
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 203
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 469
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 137
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 130
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 492
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 119
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 333
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 440
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 502
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 231
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 356
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 424
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 264
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 320
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 227
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 434
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 201
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 178
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 207
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 388
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 384
อ่าน จอมเก บลูส์  Blues ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 455

ความคิดเห็นเพื่อนๆ