รายละเอียด คิ้วหนา ซ่าสุดๆ 36
คิ้วหนา ซ่าสุดๆ

สถานะ :
Complete
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Takahashi Yutaka
ผู้แต่ง :
Takahashi Yutaka

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :
Junna Shoutarou, who just entered Tokeizaka high school, falls for the school's madonna, Hibino Makoto. Meanwhile, the school's notorious homosexual, Tokudaiji Hiromi, targets Shoutarou as his new victim. Shoutarou, who under Hiromi's threats, joins the drama club and discovers that Makoto is the drama club's vice president. Perfect--except everyone thinks Shoutarou is gay with Hiromi!

ตอนใหม่ๆของ คิ้วหนา ซ่าสุดๆ
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 78 ตอนที่ 78 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 235
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 77 ตอนที่ 77 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 263
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 76 ตอนที่ 76 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 401
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 75 ตอนที่ 75 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 128
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 74 ตอนที่ 74 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 445
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 73 ตอนที่ 73 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 323
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 72 ตอนที่ 72 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 343
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 71 ตอนที่ 71 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 508
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 70 ตอนที่ 70 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 295
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 69 ตอนที่ 69 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 385
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 68 ตอนที่ 68 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 385
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 67 ตอนที่ 67 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 371
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 66 ตอนที่ 66 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 369
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 65 ตอนที่ 65 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 262
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 64 ตอนที่ 64 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 365
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 63 ตอนที่ 63 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 317
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 62 ตอนที่ 62 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 485
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 61 ตอนที่ 61 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 426
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 60 ตอนที่ 60 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 373
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 59 ตอนที่ 59 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 353
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 58 ตอนที่ 58 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 160
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 57 ตอนที่ 57 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 340
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 56 ตอนที่ 56 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 209
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 55 ตอนที่ 55 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 124
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 54 ตอนที่ 54 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 405
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 53 ตอนที่ 53 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 506
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 52 ตอนที่ 52 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 297
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 51 ตอนที่ 51 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 461
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 50 ตอนที่ 50 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 251
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 49 ตอนที่ 49 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 351
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 48 ตอนที่ 48 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 307
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 47 ตอนที่ 47 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 215
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 46 ตอนที่ 46 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 332
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 45 ตอนที่ 45 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 187
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 44 ตอนที่ 44 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 296
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 43 ตอนที่ 43 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 451
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 42 ตอนที่ 42 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 142
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 41 ตอนที่ 41 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 468
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 40 ตอนที่ 40 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 231
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 39 ตอนที่ 39 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 434
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 38 ตอนที่ 38 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 134
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 37 ตอนที่ 37 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 235
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 36 ตอนที่ 36 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 114
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 35 ตอนที่ 35 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 166
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 34 ตอนที่ 34 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 292
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 33 ตอนที่ 33 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 462
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 32 ตอนที่ 32 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 482
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 238
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 372
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 134
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 253
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 140
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 445
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 213
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 341
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 456
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 363
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 459
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 262
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 169
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 132
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 230
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 430
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 393
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 153
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 342
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 336
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 223
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 450
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 508
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 429
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 480
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 451
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 170
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 218
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 173
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 201
อ่าน คิ้วหนา ซ่าสุดๆ ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 450

ความคิดเห็นเพื่อนๆ