รายละเอียด คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) 870
คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง  (Kinnikuman)

สถานะ :
Complete
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Yudetamago
ผู้แต่ง :
Yudetamago

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :
What do you do when a team of evil superpowered wrestlers from another planet threatens the health and safety of the Earth? Organize a team of GOOD superpowered wrestlers, of course! Kid Muscle, the son of legendary wrestler King Muscle, rockets to Earth and finds an evil wrestling gang called the DMP tearing the place apart. The punks on the DMP are the weirdest, nastiest, most outlandishly powerful musclebound freaks the galaxy has ever known. Kid Muscle's only hope: form a team that's even wilder. Lazy and cowardly, the Kid sure doesn't look like the universe's last great hope, but when something upsets him -like, say, EVIL - he busts out in muscles just like his old man! The only possible result is earthshaking, bodyslamming, ultimate-powered action that sends our entire planet sailing over the top rope!

ตอนใหม่ๆของ คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman)
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 68 ตอนที่ 68 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 500
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 67 ตอนที่ 67 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 152
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 66 ตอนที่ 66 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 377
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 65 ตอนที่ 65 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 115
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 64 ตอนที่ 64 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 246
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 63 ตอนที่ 63 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 472
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 62 ตอนที่ 62 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 326
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 61 ตอนที่ 61 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 286
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 60 ตอนที่ 60 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 471
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 59 ตอนที่ 59 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 242
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 58 ตอนที่ 58 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 354
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 57 ตอนที่ 57 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 461
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 56 ตอนที่ 56 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 493
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 55 ตอนที่ 55 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 193
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 54 ตอนที่ 54 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 215
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 53 ตอนที่ 53 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 630
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 52 ตอนที่ 52 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 405
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 51 ตอนที่ 51 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 426
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 50 ตอนที่ 50 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 304
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 49 ตอนที่ 49 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 309
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 48 ตอนที่ 48 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 437
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 47 ตอนที่ 47 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 115
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 46 ตอนที่ 46 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 335
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 45 ตอนที่ 45 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 267
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 44 ตอนที่ 44 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 244
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 43 ตอนที่ 43 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 497
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 42 ตอนที่ 42 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 359
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 41 ตอนที่ 41 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 309
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 40 ตอนที่ 40 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 206
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 39 ตอนที่ 39 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 352
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 38 ตอนที่ 38 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 519
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 37 ตอนที่ 37 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 445
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 36 ตอนที่ 36 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 418
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 35 ตอนที่ 35 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 429
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 34 ตอนที่ 34 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 351
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 33 ตอนที่ 33 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 495
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 32 ตอนที่ 32 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 134
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 212
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 462
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 543
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 300
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 285
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 368
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 200
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 301
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 315
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 229
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 215
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 496
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 303
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 493
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 322
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 396
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 360
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 424
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 455
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 416
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 132
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 316
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 287
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 437
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 211
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 251
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 448
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 413
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 226
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 183
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค2: ศึกหน้ากากทอง (Kinnikuman) ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 193

ความคิดเห็นเพื่อนๆ