รายละเอียด คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) 115
คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman)

สถานะ :
Complete
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Yudetamago
ผู้แต่ง :
Yudetamago

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :
Kinnukuman, a weak and clumsy super hero, constantly getting into wacky situations. As the series progressed, the story began changing from comedy to action as Kinnukuman battles stronger and stronger foes in the wrestling ring. The series continually introduced new Super Human characters, known as Choujins, who would challenge Kinnikuman and his friends for various purposes

ตอนใหม่ๆของ คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman)
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 76 ตอนที่ 76 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 181
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 75 ตอนที่ 75 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 496
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 74 ตอนที่ 74 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 359
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 73 ตอนที่ 73 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 370
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 72 ตอนที่ 72 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 243
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 71 ตอนที่ 71 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 269
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 70 ตอนที่ 70 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 493
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 69 ตอนที่ 69 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 379
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 68 ตอนที่ 68 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 373
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 67 ตอนที่ 67 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 346
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 66 ตอนที่ 66 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 405
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 65 ตอนที่ 65 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 488
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 64 ตอนที่ 64 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 253
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 63 ตอนที่ 63 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 323
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 62 ตอนที่ 62 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 344
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 61 ตอนที่ 61 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 317
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 60 ตอนที่ 60 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 302
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 59 ตอนที่ 59 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 145
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 58 ตอนที่ 58 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 207
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 57 ตอนที่ 57 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 242
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 56 ตอนที่ 56 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 425
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 55 ตอนที่ 55 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 157
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 54 ตอนที่ 54 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 319
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 53 ตอนที่ 53 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 182
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 52 ตอนที่ 52 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 391
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 51 ตอนที่ 51 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 342
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 50 ตอนที่ 50 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 263
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 49 ตอนที่ 49 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 471
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 48 ตอนที่ 48 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 288
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 47 ตอนที่ 47 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 317
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 46 ตอนที่ 46 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 472
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 45 ตอนที่ 45 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 314
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 44 ตอนที่ 44 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 336
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 43 ตอนที่ 43 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 198
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 42 ตอนที่ 42 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 392
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 41 ตอนที่ 41 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 377
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 40 ตอนที่ 40 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 418
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 39 ตอนที่ 39 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 257
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 38 ตอนที่ 38 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 485
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 37 ตอนที่ 37 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 405
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 36 ตอนที่ 36 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 233
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 35 ตอนที่ 35 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 196
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 34 ตอนที่ 34 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 257
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 33 ตอนที่ 33 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 470
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 32 ตอนที่ 32 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 138
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 314
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 233
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 198
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 242
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 187
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 442
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 359
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 275
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 496
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 432
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 433
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 165
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 457
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 510
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 484
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 486
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 392
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 463
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 489
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 319
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 254
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 694
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 128
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 172
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 413
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 266
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 287
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 178
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 474
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 419
อ่าน คินนิคุแมน จอมพลัง ภาค1 (Kinnikuman) ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 780

ความคิดเห็นเพื่อนๆ