รายละเอียด ข้าชื่อโคทาโร่! 226
ข้าชื่อโคทาโร่!

สถานะ :
Complete
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Hiruta Tatsuya
ผู้แต่ง :
Hiruta Tatsuya

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :
The original Kotaro Makaritoru contained 7 Major Archs and 1 side series. Initially the comic was filled with slapstick comedy and small sexual humor, but as the story progressed, the comic became more mature and serious. However, some of the classic humor remained. Koutarou Shindou - A high school aged karate expert who is descended from a long line of ninja. While he may be a fighting genius, he lacks common sense and any inhibitions whatsoever. He spends most of his time getting into trouble with school officials, and trying to steal girls' panties; especially Mayumi's. He is very protective of three things: his long hair, his panty collection, and Mayumi.

ตอนใหม่ๆของ ข้าชื่อโคทาโร่!
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 59 ตอนที่ 59 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 282
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 58 ตอนที่ 58 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 176
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 57 ตอนที่ 57 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 312
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 56 ตอนที่ 56 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 385
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 55 ตอนที่ 55 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 220
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 54 ตอนที่ 54 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 233
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 53 ตอนที่ 53 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 413
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 52 ตอนที่ 52 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 197
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 51 ตอนที่ 51 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 348
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 50 ตอนที่ 50 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 446
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 49 ตอนที่ 49 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 162
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 48 ตอนที่ 48 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 331
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 47 ตอนที่ 47 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 242
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 46 ตอนที่ 46 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 518
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 45 ตอนที่ 45 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 199
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 44 ตอนที่ 44 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 414
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 43 ตอนที่ 43 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 223
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 42 ตอนที่ 42 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 451
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 41 ตอนที่ 41 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 228
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 40 ตอนที่ 40 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 426
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 39 ตอนที่ 39 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 427
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 38 ตอนที่ 38 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 442
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 37 ตอนที่ 37 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 411
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 36 ตอนที่ 36 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 410
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 35 ตอนที่ 35 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 211
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 34 ตอนที่ 34 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 413
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 33 ตอนที่ 33 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 315
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 32 ตอนที่ 32 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 379
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 273
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 283
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 362
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 413
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 489
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 204
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 473
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 134
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 400
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 487
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : แปลไทย
วันที่ 19.06.2017 153
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 408
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 130
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 462
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 480
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 405
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 495
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 246
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 156
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 402
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 483
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 141
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 142
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 206
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 487
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 429
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 368
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 270
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 329
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 506
อ่าน ข้าชื่อโคทาโร่! ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 337

ความคิดเห็นเพื่อนๆ