รายละเอียด กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก 59
กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก

สถานะ :
Complete
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Takahashi Yoichi
ผู้แต่ง :
Takahashi Yoichi

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :
Tsubasa and his teammates want to win the World Youth, the under-20 world cup. They discover new talented teammates, but also new rivals in Asia and in the rest of the world, and this time, Brazil will be here...

ตอนใหม่ๆของ กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 125 ตอนที่ 125 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 215
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 124 ตอนที่ 124 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 344
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 123 ตอนที่ 123 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 190
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 122 ตอนที่ 122 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 378
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 121 ตอนที่ 121 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 395
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 120 ตอนที่ 120 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 255
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 119 ตอนที่ 119 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 488
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 118 ตอนที่ 118 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 126
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 117 ตอนที่ 117 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 458
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 116 ตอนที่ 116 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 195
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 115 ตอนที่ 115 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 156
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 114 ตอนที่ 114 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 504
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 113 ตอนที่ 113 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 190
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 112 ตอนที่ 112 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 395
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 111 ตอนที่ 111 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 334
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 110 ตอนที่ 110 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 207
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 109 ตอนที่ 109 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 286
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 108 ตอนที่ 108 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 217
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 107 ตอนที่ 107 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 262
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 106 ตอนที่ 106 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 492
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 105 ตอนที่ 105 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 135
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 104 ตอนที่ 104 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 293
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 103 ตอนที่ 103 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 468
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 102 ตอนที่ 102 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 216
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 101 ตอนที่ 101 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 379
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 100 ตอนที่ 100 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 122
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 99 ตอนที่ 99 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 309
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 98 ตอนที่ 98 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 244
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 97 ตอนที่ 97 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 402
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 96 ตอนที่ 96 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 232
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 95 ตอนที่ 95 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 430
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 94 ตอนที่ 94 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 350
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 93 ตอนที่ 93 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 463
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 92 ตอนที่ 92 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 441
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 91 ตอนที่ 91 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 402
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 90 ตอนที่ 90 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 380
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 89 ตอนที่ 89 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 306
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 88 ตอนที่ 88 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 398
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 87 ตอนที่ 87 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 476
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 86 ตอนที่ 86 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 460
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 85 ตอนที่ 85 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 112
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 84 ตอนที่ 84 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 273
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 83 ตอนที่ 83 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 286
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 82 ตอนที่ 82 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 489
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 81 ตอนที่ 81 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 221
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 80 ตอนที่ 80 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 218
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 79 ตอนที่ 79 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 455
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 78 ตอนที่ 78 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 304
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 77 ตอนที่ 77 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 189
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 76 ตอนที่ 76 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 479
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 75 ตอนที่ 75 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 131
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 74 ตอนที่ 74 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 433
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 73 ตอนที่ 73 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 429
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 72 ตอนที่ 72 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 453
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 71 ตอนที่ 71 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 414
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 70 ตอนที่ 70 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 242
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 69 ตอนที่ 69 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 232
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 68 ตอนที่ 68 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 188
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 67 ตอนที่ 67 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 326
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 66 ตอนที่ 66 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 161
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 65 ตอนที่ 65 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 282
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 64 ตอนที่ 64 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 499
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 63 ตอนที่ 63 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 458
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 62 ตอนที่ 62 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 192
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 61 ตอนที่ 61 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 245
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 60 ตอนที่ 60 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 510
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 59 ตอนที่ 59 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 415
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 58 ตอนที่ 58 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 354
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 57 ตอนที่ 57 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 399
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 56 ตอนที่ 56 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 312
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 55 ตอนที่ 55 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 287
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 54 ตอนที่ 54 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 135
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 53 ตอนที่ 53 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 163
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 52 ตอนที่ 52 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 177
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 51 ตอนที่ 51 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 144
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 50 ตอนที่ 50 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 431
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 49 ตอนที่ 49 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 140
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 48 ตอนที่ 48 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 490
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 47 ตอนที่ 47 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 279
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 46 ตอนที่ 46 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 270
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 45 ตอนที่ 45 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 165
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 44 ตอนที่ 44 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 188
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 43 ตอนที่ 43 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 121
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 42 ตอนที่ 42 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 296
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 41 ตอนที่ 41 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 333
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 40 ตอนที่ 40 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 340
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 39 ตอนที่ 39 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 428
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 38 ตอนที่ 38 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 181
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 37 ตอนที่ 37 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 417
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 36 ตอนที่ 36 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 343
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 35 ตอนที่ 35 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 213
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 34 ตอนที่ 34 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 202
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 33 ตอนที่ 33 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 363
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 32 ตอนที่ 32 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 460
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 290
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 403
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 223
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 215
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 184
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 370
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 254
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 224
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 506
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 250
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 140
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 165
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 258
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 381
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 437
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 200
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 262
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 377
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 369
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 298
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 380
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 266
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 435
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 200
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 477
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 330
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 495
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 269
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 429
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 478
อ่าน กัปตันสึบาสะ ภาคเยาวชนโลก ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 16.06.2017 355

ความคิดเห็นเพื่อนๆ