รายละเอียด กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 490
กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002

สถานะ :
Complete
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Takahashi Yoichi
ผู้แต่ง :
Takahashi Yoichi

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :
After the World Youth, Japanese players are looking for pro careers in Japan and around the world. In order to fulfill their dream of World Cup 2002 in Korea and Japan, they must get stronger playing in various club competitions, home and abroad.

ตอนใหม่ๆของ กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 104 ตอนที่ 104 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 433
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 103 ตอนที่ 103 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 329
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 102 ตอนที่ 102 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 218
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 101 ตอนที่ 101 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 243
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 100 ตอนที่ 100 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 400
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 99 ตอนที่ 99 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 294
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 98 ตอนที่ 98 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 198
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 97 ตอนที่ 97 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 142
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 96 ตอนที่ 96 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 394
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 95 ตอนที่ 95 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 398
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 94 ตอนที่ 94 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 410
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 93 ตอนที่ 93 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 306
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 92 ตอนที่ 92 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 353
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 91 ตอนที่ 91 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 159
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 90 ตอนที่ 90 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 429
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 89 ตอนที่ 89 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 480
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 88 ตอนที่ 88 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 469
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 87 ตอนที่ 87 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 140
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 86 ตอนที่ 86 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 314
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 85 ตอนที่ 85 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 249
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 84 ตอนที่ 84 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 453
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 83 ตอนที่ 83 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 422
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 82 ตอนที่ 82 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 436
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 81 ตอนที่ 81 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 482
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 80 ตอนที่ 80 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 123
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 79 ตอนที่ 79 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 370
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 78 ตอนที่ 78 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 445
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 77 ตอนที่ 77 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 447
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 76 ตอนที่ 76 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 307
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 75 ตอนที่ 75 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 438
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 74 ตอนที่ 74 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 310
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 73 ตอนที่ 73 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 279
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 72 ตอนที่ 72 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 451
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 71 ตอนที่ 71 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 441
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 70 ตอนที่ 70 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 160
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 69 ตอนที่ 69 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 369
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 68 ตอนที่ 68 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 430
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 67 ตอนที่ 67 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 305
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 66 ตอนที่ 66 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 251
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 65 ตอนที่ 65 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 214
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 64 ตอนที่ 64 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 162
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 63 ตอนที่ 63 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 366
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 62 ตอนที่ 62 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 392
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 61 ตอนที่ 61 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 390
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 60 ตอนที่ 60 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 206
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 59 ตอนที่ 59 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 411
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 58 ตอนที่ 58 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 290
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 57 ตอนที่ 57 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 342
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 56 ตอนที่ 56 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 225
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 55 ตอนที่ 55 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 431
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 54 ตอนที่ 54 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 341
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 53 ตอนที่ 53 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 498
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 52 ตอนที่ 52 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 419
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 51 ตอนที่ 51 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 188
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 50 ตอนที่ 50 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 152
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 49 ตอนที่ 49 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 202
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 48 ตอนที่ 48 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 169
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 47 ตอนที่ 47 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 131
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 46 ตอนที่ 46 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 259
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 45 ตอนที่ 45 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 166
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 44 ตอนที่ 44 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 511
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 43 ตอนที่ 43 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 396
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 42 ตอนที่ 42 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 229
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 41 ตอนที่ 41 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 204
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 40 ตอนที่ 40 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 142
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 39 ตอนที่ 39 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 378
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 38 ตอนที่ 38 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 233
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 37 ตอนที่ 37 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 329
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 36 ตอนที่ 36 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 255
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 35 ตอนที่ 35 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 404
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 34 ตอนที่ 34 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 340
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 33 ตอนที่ 33 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 296
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 32 ตอนที่ 32 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 275
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 503
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 229
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 396
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 317
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 426
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 127
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 253
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 127
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 255
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 451
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 341
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 151
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 148
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 458
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 132
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 147
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 389
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 450
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 421
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 379
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 374
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 497
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 347
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 244
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 365
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 520
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 500
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 262
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 376
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 248
อ่าน กัปตันซึบาสะ ภาค Road to 2002 ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 14.06.2017 479

ความคิดเห็นเพื่อนๆ